Algemene voorwaarden

1. Definities
Product: Dit zijn de artikelen die in de webshop van VMprint worden aangeboden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: drukwerk, relatiegeschenken, spandoeken.

Koper: de persoon die deze webshop bezoekt en hier één of meerdere producten aanschaft. Deze persoon dient een minimum leeftijd van 18 jaar te hebben, of moet een akkoord met de ouders of voogd hebben.

2. Algemeen
2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen VMprint en de klant. Tenzij anders overeengekomen zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing en worden andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.2. VMprint heeft het recht om steeds aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

2.3. Niets van deze site mag zonder toestemming van VMprint vermenigvuldigd of gekopieerd worden.

3. Prijzen
3.1. Alle in de webshop vermeldde prijzen zijn vermeld in euro, exclusief 21% BTW en inclusief verzendkosten (zie Algemene Voorwaarden 5.5).

3.2. Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden, VMprint kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typefouten.

3.3. Elke Actie en/of korting is niet cumuleerbaar met andere acties en/of kortingen.

4. Betaling
VMprint biedt verschillende mogelijkheden aan om de bestelling te betalen.

Overschrijving, Paypal, Visa, Mastercard, Bancontact, Ideal

5. Levering
5.1. Alle  artikelen worden opgestuurd mits voorafbetaling van de betaalvraag. Na afloop van de verzending ontvangt u een voldaan factuur.

5.2. Na het definitief maken en betalen van de bestelling zal de partner van VMprint de bestelling zo spoedig mogelijk opsturen. Een vermoedelijke datum van levering krijgt u mee tijdens het bestelproces. Hier zit mogelijk een vertraging op door allerlei externe factoren oa door koerierdiensten die vertraging hebben.

5.3. VMprint behoudt zich het recht een bestelling te weigeren, of een bestelling incompleet uit te leveren. De klant zal hierover een e-mail ontvangen van VMprint. Uiteraard worden eventueel te veel betaalde artikelen terugbetaald.

5.4. VMprint is niet aansprakelijk indien een aan huis geleverd pakket retour komt door een adresfout. Let er dus altijd op dat u het juiste adres en telefoonnummer opgeeft. De naam van de bestemmeling op het pakket moet ook steeds overeenkomen met de naam op de postbus en deurbel.

5.5. De verzendkosten naar België en Nederland zijn over het algemeen meegerekend in de prijs die op de webshop verschijnt. Indien dit niet het geval is, zal dit alsnog extra vermeld worden in het betaaloverzicht.

5.6. Als wij niet binnen de afgesproken of initieel aangegeven termijn kunnen leveren, wordt u hiervan voor het verstrijken van die termijn geïnformeerd.  We zullen op die moment een nieuwe aanvullende termijn overeenkomen.

5.7. Bij levering van drukwerk moet u steeds rekening houden dat het aantal stuks maximum 10% meer of minder is dan oorspronkelijk gevraagd. Wat betreft dit verschil is geen compensatie in aankoopbedrag mogelijk.

6. Retour
6.1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 (kalender)dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd binnen 14 dagen mits u de artikelen in goede staat retourneert. In het geval dat de geretourneerde producten beschadigd zijn, kunnen we een waardevermindering inhouden. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan VMprint geretourneerd worden binnen 14 dagen na aanmelding van het retour.
Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@vmmedia.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten. U mag gebruiken maken van het Formulier voor herroeping.

6.2. U heeft geen bedenktermijn in de volgende gevallen:
a. Bij levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
b. Bij levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
c. Bij levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
d. Bij de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
e. Bij de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

7. Garantie

Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering.
Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

8. Aansprakelijkheid
8.1. De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

8.2. VMprint kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om de bestelde producten te leveren.

8.3. VMprint is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden verband houdend of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.

8.2. VMprint is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

8.3. Klachtenregeling
8.3.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
8.3.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
8.3.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
8.3.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
8.3.5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer (zie bedrijfsgegevens artikel 9).
Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr) of via de geschillenregeling bij de Consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be/nl)
8.3.6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
8.3.7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

9. Bedrijfsgegevens
VMprint is een onderdeel van:
VMmedia
Duivenkeetstraat 17
9280 Lebbeke
België

BTW: BE0896.394.024
Rekeningnr.: KBC: 731-0139505-91
IBAN: BE23 7310 1395 0591
BIC/SWIFT: KREDBEBB

X